Forum Bandar-bandar 2030, Bandar untuk semua: Melaksanakan Agenda Bandar Urban Baru. Sesi ke-9 Forum Urban Sedunia akan menjadi sesi pertama untuk memberi tumpuan kepada pelaksanaan Agenda Bandar Baru yang diguna pakai di kawasan pembangunan dunia-3. WUF9 akan memainkan peranan penting untuk menyumbang kepada input untuk laporan pertama pelaksanaan Agenda Bandar Baru.

Untuk menyertai dan turut serta, sila gunakan pautan dibawah ;

http://wuf9.org/registration/

Muat turun agenda ; Download