Rujukan – www.e-fatwa.gov.my/…/kedudukan_anjing_dan_hukum_berkaitan